Výskyt plevelů ohrožujících životní prostředí

Výskyt plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a ohrožují životní prostředí

4. Základní informace k životní situaci

Zjištění výskytů plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a  neudržované zemědělské půdy a které ohrožují životní  prostředí a zdraví lidí nebo zvířat.
Zjištění výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Subjekt, který je dotčen šířením plevelů, jakožto škodlivých organismů.
Subjekt, který zjistil výskyt škodlivých organismů.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Zjištění některého problému - viz.  kdo je oprávněn v této věci jednat.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Kontaktovat písemně, elektronicky nebo telefonicky odbor stavebního úřadu a životního prostředí.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30-90 dnů


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Státní rostlinolékařská správa, pracoviště Uherské Hradiště


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Určení konkrétního místa výskytu.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat

helena.havrankova@mesto-uh_cz 


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. 


18. Jaké jsou související předpisy 

Zákon č. 500/2004, správní řád, v platném znění.


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě správního řízení - odvolání.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuty § 78 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí


26. Kontaktní osoba

Mgr. Helena Havránková, tel. 572525842, e-mail: helena.havrankova@mesto-uh_cz  


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

17.01.2019


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu