1. Komunitní plán sociálních služeb

1. Komunitní plán sociálních služeb v Uherském Hradišti na období 2008 - 2013

1. Komunitní plán sociálních služeb v Uherském Hradišti na období 2008 – 2013, soubor typu pdf, (1,23 MB) je základním strategickým dokumentem zaměřeným na rozvoj sociálních služeb v Uherském Hradišti. Byl vytvářen za významného přispění poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.

 

Struktura 1. Komunitního plánu sociálních služeb v Uherském Hradišti je v souladu s obvyklým uspořádáním strategických dokumentů. Základními částmi dokumentu jsou část analytická a část strategická. Analytická část obsahuje údaje zjištěné při průzkumech veřejného mínění, názorů uživatelů, poskytovatelů a osob žijících v pobytových zařízeních sociálních služeb.

 

Ve strategické části naleznete společné priority a opatření pro všechny cílové skupiny osob, na něž jsme se v rámci procesu "komunitní plánování sociálních služeb" zaměřili, a také jednotlivé projektové záměry, jež tyto priority naplňují. Projektové záměry jsou rozděleny podle plánovaného období realizace a připravenosti projektového záměru na tzv. Akční plán (realizace v letech 2008 – 2009) a na tzv. Zásobník projektů (realizace v letech 2010 – 2012).

 

Součástí vytvořeného a schváleného 1. Komunitního plánu sociálních služeb v Uherském Hradišti je také kapitola 4 – Monitoring a vyhodnocování, kde je popsáno, jak bude komunitní plán monitorován, hodnocen a aktualizován.