1. zasedání - 10.11.2014

Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 10.11.2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Stanovení počtu členů Rady města Uherské Hradiště
4. Volba starosty, místostarosty a členů rady města
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města
7. Schválení termínu zasedání zastupitelstva města do konce roku 2014
8. Diskuse
9. Závěr