Ustavující 1. zasedání - 17. 10. 2022

Pozvánka na ustavující 1. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 17. 10. 2022 od 15.00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti, ul. U Reduty 256. Jednání zastupitelstva bude možné sledovat on-line na youtubovém kanálu města.

Odkaz na Youtube

1.

Zahájení a složení slibu

2.

Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

3.

Složení návrhové a volební komise

4.

Jednací řád Zastupitelstva města Uherské Hradiště a výborů zastupitelstva města

5.

Stanovení počtu členů Rady města Uherské Hradiště

6.

Určení počtu místostarostů a určení uvolněných funkcí

7.

Volba starosty, místostarostů a členů rady města

8.

Určení pořadí místostarostů zastupujících starostu v době jeho nepřítomnosti

9.

Svěření úkolů vyplývajících z rozdělení resortů

10.

Stanovení určeného zastupitele pro územní plánování

11.

Zřízení finančního a kontrolního výboru

12.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města a příspěvcích pro členy zastupitelstva města

13.

Schválení termínu zasedání zastupitelstva města do konce roku 2022

14.

Dotazy, připomínky a podněty 

15.

Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz