1. zasedání - 5. 11. 2018

Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 5. 11. 2018 od 15.00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti.

1.

Složení slibu

2.

Zahájení a schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

3.

Složení návrhové a volební komise

4.

Jednací řád Zastupitelstva města Uherské Hradiště a výborů zastupitelstva města

5.

Stanovení počtu členů Rady města Uherské Hradiště

6.

Určení počtu místostarostů a určení uvolněných funkcí

7.

Volba starosty, místostarostů a členů rady města

8.

Určení pořadí místostarostů zastupujících starostu v době jeho nepřítomnosti

9.

Pověření úkoly vyplývajícími z rozdělení resortů

10.

Zřízení finančního a kontrolního výboru

11.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města
a příspěvcích pro členy zastupitelstva města

12.

Schválení termínu zasedání zastupitelstva města do
konce roku 2018

13.

Dotazy, připomínky a podněty 

14.

Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz