10. zasedání - 12. 2. 2024

Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 12. 2. 2024 od 15.00 hodin ve velkém sále Reduty, U Reduty 256, Uherské Hradiště. Jednání zastupitelstva bude možné sledovat on-line na youtubovém kanálu města.

Online přenos na Youtube kanále města

1.

Zahájení a schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Rozpočtová opatření č. 01/2024 a 02/2024

4.

Rozhodnutí o žádostech v úvěrovém programu Podpora rozvoje bydlení města

5.

Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v 1. pololetí roku 2024

6.

Dotační program „Podpora rozvoje sportu v 1. pololetí 2024“

7.

Dotační program „Podpora rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v 1. pololetí 2024“

8.

Dotační programy města Uherské Hradiště na 2. pololetí 2024

9.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

10.

Změna územního plánu č. 1

11.

Záměry města

12.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

13.

Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva města

14.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

15.

Dotazy, připomínky a podněty 

16.

Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz