10. zasedání - 13. 1. 2020

Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 13.01.2020 od 15.00 hodin v velkém sále Reduty v Uh. Hradišti.

1.

Zahájení a schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Nabytí objektu Svatováclavská čp. 450 (objekt Komerční banky)

4.

Rozpočtové opatření města č. 01/2020

5.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města a nečlenů zastupitelstva města a příspěvcích pro členy zastupitelstva města

6.

Dotazy, připomínky a podněty 

7.  Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jana Kozelková

T: 572 525 118
M: 720 402 032
E: Jana.Kozelkova@mesto-uh_cz