10. zasedání - 25.1.2016

Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 25.1.2016 od 15:00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti

Program:

1.

Zahájení a schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Rekonstrukce sportovního areálu sídliště Mojmír

4.

Pomníky 1. a 2. světové války ve Véskách

5.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města a nečlenů zastupitelstva města

6. Závěr