11. zasedání - 17. 2. 2020

Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 17.2.2020 od 15.00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti.

1.

Složení slibu

2.

Zahájení a schválení programu 11. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

3.

Složení návrhové komise

4.

Rozpočtové opatření města č. 02/2020 a 03/2020

5.

Rozhodnutí o žádostech v úvěrovém programu Podpora rozvoje bydlení města v I. pololetí 2020

6.

Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v I. pololetí roku 2020

7.

Dotační program "Podpora rozvoje sportu v I. pololetí roku 2020"

8.

Dotační program "Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí 2020"

9.

Dotační programy města Uherské Hradiště na II. pololetí 2020

10.

Záměry města

11.

Pověření k zastupování města Uh. Hradiště v orgánech spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s., IČO: 019 11 996

12.

Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Uherské Hradiště a výborů zastupitelstva města

13.

Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva města

14.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

15.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

16.

Dotazy, připomínky a podněty 

17.  Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jana Kozelková

T: 572 525 118
M: 720 402 032
E: Jana.Kozelkova@mesto-uh_cz