12. zasedání - 18.05.2020

Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 18.05.2020 od 15.00 hodin ve velkém sále Klubu kultury v Uh. Hradišti.

1.

Zahájení a schválení programu 12. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Rozpočtová opatření města č. 04/2020 a 05/2020

4.

Výzva k podání nabídky na úvěr

5.

Dotační program Podpora zmírnění následků COVID-19 v oblasti podnikání

6.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se mění OZV č. 7/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

7.

Dlouhodobý výhled Akčního plánu Programu rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030

8.

Memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci stavby

9.

Dotace z Programu regenerace MPR a MPZ

10.

Národní zahájení Dnů evropského dědictví v roce 2021

11.

Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zák. č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou autobusovou linkovou dopravou 

12.

Záměry města

13.

Návrh na udělení Ceny Vladimíra Boučka  

14.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

15.

Dotazy, připomínky a podněty 

16.

Závěr 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jana Kozelková

T: 572 525 118
M: 720 402 032
E: Jana.Kozelkova@mesto-uh_cz