12. zasedání - 18.4.2016

Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 18.4.2016 od 15:00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti

Program:

1.

Zahájení a schválení programu 12. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Rozpočtové opatření města č. 03/2016 a 04/2016

4.

Záměry města

5.

Nabytí vlastnického práva k nemovité věci

6.

Generel dopravy

7.

Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti

8.

Změna usnesení č. 77/6/ZM/2015/Veřejný

9.

Navýšení členského příspěvku v Mikroregionu Dolní Poolšaví

10.

Udělení Ceny Vladimíra Boučka

11.

Pravidla pro uveřejňování sdělení zastupitelů města Uherské Hradiště ve Zpravodaji města Uherské Hradiště

12.

Návrh člena do dozorčí rady společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

13.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

14. Dotazy, připomínky a podněty
15 Závěr