13. zasedání - 15.06.2020

Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 15.06.2020 od 15.00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti.

1.

Zahájení a schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2019

4.

Zpráva o plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2020

5.

Rozpočtová opatření města č. 06/2020 a 07/2020

6.

Přijetí úvěru na kapitálové výdaje a opravy

7.

Záměry města

8.

Dotace z Programu regenerace MPR a MPZ

9.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

10.

Dotazy, připomínky a podněty 

11.

Závěr 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz