14. zasedání - 07.09.2020

Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 07.09.2020 od 15.00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti.

1.

Zahájení a schválení programu 14. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Zpráva o plnění rozpočtu za první pololetí 2020

4.

Rozpočtová opatření města č. 08/2020 a 09/2020

5.

Rozhodnutí o žádostech v úvěrovém programu Podpora rozvoje bydlení města ve 2. pololetí 2020

6.

Dotační program „Podpora rozvoje sportu ve 2. pololetí 2020“

7.

Dotační program „Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu ve 2. pololetí 2020“

8.

Dotační program „Podpora sociálních a navazujících služeb ve 2. pololetí 2020“

9.

Dotační programy města Uherské Hradiště pro 1. pololetí 2021

10.

Petice "Za čistou variantu teplárny CTZ v Uherském Hradišti"

11.

Přísedící Okresního soudu v Uherském Hradišti

12.

Projekt Volnočasový spot u cyklotras v Uherském Hradišti

13.

Sportovně relaxační centrum Uherské Hradiště - Dohoda o narovnání

14.

Záměry města

15.

Návrh na udělení Ceny města za rok 2019

16.

Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva města

17.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

18.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

19.

Dotazy, připomínky a podněty 

20.

Závěr 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz