15. zasedání ZM - 19. 10. 2020 - ZRUŠENO

Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 19.10.2020 od 15.00 hodin ve velkém sále Klubu kultury v Uh. Hradišti.

Zasedání je ZRUŠENO. 

PODROBNOSTI PŘIPRAVUJEME 
1.

Zahájení a schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové a volební komise

3.

Vyhodnocení žádostí v dotačním Programu pro podporu zmírnění následků COVID-19 v oblasti podnikání

4.

Rozpočtová opatření města č. 10/2020 a 11/2020

5.

Záměry města

6.

Smlouva o spolupráci při zajišťování a rozvoji integrované dopravy Zlínského kraje

7.

Koncepce energetického využití směsného komunálního odpadu (SKO) a objemného odpadu (OO) města Uherské Hradiště

8.

Změna ve Finančním výboru

9.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

10.

Dotazy, připomínky a podněty 

11.

Závěr 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz