15. zasedání - 5.12.2016

Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 5.12.2016 od 14:00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti

Program: 

1.

Zahájení a schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Plnění rozpočtu města za leden až září 2016

4.

Rozpočtové opatření města č. 10/2016 a 11/2016

5.

Rozpočet města na rok 2017 a Rozpočtový výhled do roku 2022

6.

Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací města Uherské Hradiště

7.

Záměry města I.

8.

Záměry města II.

9.

Zateplení MŠ Markov 416, Uherské Hradiště - Jarošov - žádost o prominutí smluvní pokuty

10.

Generel dopravy - žádost o prominutí smluvní pokuty

11.

Obecně závazná vyhláška č. 8/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol

12.

Obecně závazná vyhláška č. 9/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol

13.

Obecně závazná vyhláška č. 10/2016 o místním poplatku za komunální odpad

14.

Sportovně relaxační centrum Uherské Hradiště - zajištění závazků zhotovitele

15.

Odstoupení firmy UNISTAV CONSTRUCTION a.s. od smlouvy na zhotovení SRC Uherské Hradiště

16.

Vyjádření vedoucích odborů Městského úřadu Uherské Hradiště k doporučením Studie sociodemografického vývoje města a příčin poklesu počtu obyvatel

17.

Projekt regenerace sídliště 28. října v Uherském Hradišti

18.

Aktualizace energetické koncepce města Uherské Hradiště

19.

Analytická část Koncepce bytové politiky města Uherské Hradiště

20.

Obnova památníku obětem I. a II. světové války

21.

Rekonstrukce sportovního areálu sídliště Mojmír

22.

Územní studie "ÚS 9 - Sídliště Východ - jih - III. etapa"

23.

Aktualizace Programu rozvoje souměstí Staré Město - Uherské Hradiště - Kunovice

24.

Vystoupení města z Národní sítě Zdravých měst ČR

25.

Aktualizace koncepce dětských hřišť v Uherském Hradišti

26.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

27.

Plán práce Zastupitelstva města Uherské Hradiště na rok 2017

28.

Dostavba obytného souboru Uherské Hradiště - Štěpnice - kontrola smluv a externí audit

29.  Dotazy, připomínky a podněty
30.

Závěr