16. zasedání ZM - 07. 12. 2020

Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 7. 12. 2020 od 15.00 hodin ve velkém sále Klubu kultury v Uh. Hradišti.

1.

Zahájení a schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.
Zpráva o plnění rozpočtu města za leden až září 2020
4.

Rozpočtová opatření města č. 12/2020 a 13/2020

5.

Návrh Rozpočtu města na rok 2021 a Střednědobého výhled rozpočtu do roku 2026

6.

Dotační program FSSP pro rok 2021

7.

Územní plán Uherské Hradiště

8.

Investiční záměr na zprovoznění budovy Svatováclavská č.p. 450 pro potřeby městského úřadu

9.

Dodatek č. 53, kterým se mění a doplňuje Smlouva o zajištění městské hromadné dopravy jako veřejné služby na území města
Uherského Hradiště a obcí Kunovice a Staré Město

10.

Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku k pokrytí protarifovací ztráty z uznávání vybraných jízdních dokladů tarifu městské hromadné dopravy v příměstské dopravě v roce 2021

11.

Záměry města

12.

Prominutí a vrácení nájemného

13.
Plán práce Zastupitelstva města Uherské Hradiště na rok 2021
14.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

15.

Dotazy, připomínky a podněty 

16.

Závěr 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz