17. zasedání ZM - 22. 02. 2021

Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 22. 2. 2021 od 15.00 hodin ve velkém sále Klubu kultury v Uh. Hradišti.

1.

Zahájení a schválení programu 17. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.
Rozpočtová opatření č. 15/2020, 1/2021 a 2/2021
4.

Rozhodnutí o žádostech v úvěrovém programu Podpora rozvoje bydlení města v 1. pololetí 2021

5.

Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v 1. pololetí roku 2021 

6.

Dotační program "Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v 1. pololetí 2021" 

7.

Dotační program "Podpora rozvoje sportu v 1. pololetí roku 2021"

8.

Dotační programy města Uherské Hradiště na 2. pololetí 2021

9.

Změna zakladatelské listiny společnosti EDUHA, s.r.o.

10.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění OZV č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu

11.

Převod bytového domu č. p. 1257-1260 

12.

Záměry města

13.
Smlouva o spolupráci při předprojektové přípravě stavby
14.

Změna plánu práce Zastupitelstva města Uherské Hradiště na rok 2021

15.

 Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva města

16.

 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

17.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

18.

Dotazy, připomínky a podněty 

19.

Závěr 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz