18. zasedání - 12.6.2017

Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 12.6.2017 od 15:00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti

Program:

1.

Zahájení a schválení programu 18. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2016

4.

Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2017

5.

Rozpočtové opatření města č. 05/2017 a 06/2017

6.

Záměry města

7.

Plán odpadového hospodářství města Uherské Hradiště 2017 - 2026

8.

Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2003, kterou se vydává provozní řád rozhledny na Rovnině

9.

Smlouva o zajištění městské hromadné dopravy - dodatek č. 47

10.

Návrhy na změnu územního plánu Uherské Hradiště

11.

Členství města Uherské Hradiště v Síti kreativních měst UNESCO

12.

Aktualizace Jednacího řádu Zastupitelstva města Uherské Hradiště a výborů Zastupitelstva města Uherské Hradiště

13.

Pravidla pro uveřejňování sděleni zastupitelů města Uherské Hradiště

14

Mikroregion Dolní Poolšaví, dobrovolný svazek obcí (materiál "na stůl")

15.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

16. Dotazy, připomínky a podněty
17. Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jana Kozelková

T: 572 525 118
M: 720 402 032
E: Jana.Kozelkova@mesto-uh_cz