18. zasedání ZM - 26. 04. 2021

Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 26. 4. 2021 od 15.00 hodin ve velkém sále Klubu kultury v Uh. Hradišti. Jednání zastupitelstva bude možné sledovat on-line na youtubovém kanálu města.

1.

Zahájení a schválení programu 18. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové a volební komise

3.
Rozpočtová opatření č. 3/2021 a 4/2021
4.

Dotační program "Podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb v roce 2021"

5.

Dlouhodobý výhled Akčního plánu Programu rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030

6.

Memorandum o spolupráci se Zlínským kreativním klastrem z.s. a zajištění závazků města Uherské Hradiště při jeho naplňování

7.

Sportovně relaxační centrum Uherské Hradiště - Dohoda o narovnání

8.

Záměry města

9.

Dodatek č. 54, kterým se mění a doplňuje Smlouva o zajištění městské hromadné dopravy jako veřejné služby na území města Uherského Hradiště a obcí Kunovice a Staré Město

10.

Návrh na udělení Ceny Vladimíra Boučka

11.

Stížnost na postup starosty města

12.

 Volba přísedících Okresního soudu v Uherském Hradišti

13.

 Změny ve finančním výboru

14.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

15.

Dotazy, připomínky a podněty 

16.

Závěr 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz