19. zasedání ZM - 24.05.2021

Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 24.05.2021 od 15.00 hodin ve velkém sále Klubu kultury v Uh. Hradišti. Jednání zastupitelstva bude možné sledovat on-line na youtubovém kanálu města.

1.

Zahájení a schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Prezentace studie technologických variant změny paliva v teplárně společnosti CTZ s.r.o.

3.

Závěr 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz