19. zasedání - 7.8.2017

Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 7.8.2017 od 15:00 hodin v malém sále Klubu kultury v Uh. Hradišti

Program:

1.

Zahájení a schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Rekonstrukce sportovního areálu sídliště Mojmír

4. Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jana Kozelková

T: 572 525 118
M: 720 402 032
E: Jana.Kozelkova@mesto-uh_cz