2. zasedání - 19. 12. 2022 - ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 19. 12. 2022 od 15.00 hodin ve velkém sále Klubu kultury v Uh. Hradišti, ul. Hradební 1198. Jednání zastupitelstva bude možné sledovat on-line na youtubovém kanálu města.

Upozorňujeme na mimořádnou změnu místa konání 2. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště. Zasedání je z technických důvodů přesunuto do velkého sálu Klubu kultury v Uh. Hradišti.

Odkaz na Youtube

1.

Zahájení a složení slibu

2.

Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

3.

Složení návrhové a volební komise

4.
Zpráva o plnění rozpočtu města za třetí čtvrtletí 2022
5.

Rozpočtová opatření města č. 10/2022 a 11/2022

6.

Návrh Rozpočtu města na rok 2023 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2028

7.
Dotační program FSPP pro rok 2023
8.
Změna obecně závazné vyhlášky č. 6/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
9.
Změna obecně závazné vyhlášky č. 3/2011, kterou se stanovují koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí
10.

 Zastupování města v obchodních společnostech

11.
Pořízení věcných darů
12.

Záměry města

13.
Dodatek č. 56, kterým se mění a doplňuje Smlouva o zajištění městské hromadné dopravy jako veřejné služby na území města Uherského Hradiště a obcí Kunovice a Staré Město
14.
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města a nečlenů zastupitelstva města a příspěvcích pro členy zastupitelstva města
15.
Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva města
16.
Plán práce Zastupitelstva města Uherské Hradiště na rok 2023
17.
Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště
18.

Dotazy, připomínky a podněty 

19.

Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz