2. zasedání - 8.12.2014

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 8.12.2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti

Program:

1. Zahájení a schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
2. Jednací řád Zastupitelstva města Uherské Hradiště a výborů Zastupitelstva města Uherské Hradiště
3. Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště
4. OZV č. 4/2014 o místním poplatku za komunální odpad
5. OZV č. 5/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
6. Plnění rozpočtu města za leden až září 2014
7. Rozpočet města na rok 2015 a Rozpočtový výhled do roku 2020
8. Záměry města
9. Zastupování v obchodních společnostech
10. Stanovení určeného zastupitele pro územní plánování
11. Změna zřizovací listiny organizace Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace
12. Dohoda o spolupráci mezi Povodím Moravy a městy Uherské Hradiště a Staré Město - instalace mobilních zábran do průchodů v PPO (protivodňových opatřeních)
13. Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva města
14. Plán práce Zastupitelstva města Uherské Hradiště na rok 2015
15. Diskuse
16. Závěr