20. zasedání ZM - 14.06.2021

Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 14.06.2021 od 15.00 hodin ve velkém sále Klubu kultury v Uh. Hradišti. Jednání zastupitelstva bude možné sledovat on-line na youtubovém kanálu města.

https://youtu.be/Ae1BCtXDrQo

1.

Zahájení a schválení programu 20. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2020

4.

Zpráva o plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2021

5.

Rozpočtová opatření města č. 5/2021 a 6/2021

6.

Stanovisko města ke studii o zavedení jiného způsobu výroby tepelné a elektrické energie společností CTZ s.r.o., navazující na memorandum o porozumění schválené usnesením č. 173/8/ZM/2019

7.

Priority pro realizaci opatření Plánu společných zařízení Jednoduchých pozemkových úprav Rochus na části katastrálního území Mařatice a katastrálního území Jarošov

8.

Závěrečná zpráva o zpracování a projednání výstupů projektu Hradiště chytře a návrh dalšího postupu při implementaci konceptu Smart City

9.

Most ev. č. 55-042c přes řeku Moravu v Uherském Hradišti a Zlepšení dopravní obslužnosti Moravní nábřeží - Rybárny - Smlouva o spolupráci za účelem realizace veřejně prospěšné stavby

10.

Záměry města I.

11.

Záměry města II.

12.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

13. Dotazy, připomínky a podněty
14.

Závěr 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz