2016 - Václav Foltýn

Foltýn Václav Celoživotní tvůrčí přínos a popularizace tradiční rukodělné výroby v oblasti práce se dřevem

Václav Foltýn se narodil v Boršicích u Buchlovic. Už jako malý chlapec získával vztah k práci se dřevem ve stolařské dílně svého strýce, kam často docházel. Jako devítiletý ztratil tatínka a těžká životní situace celé rodiny jej přiměla řešit svou budoucnost záhy po skončení základní školy. Šel proto do učení na stolaře. Začal nejprve v dílně Josefa Daníčka, výuční list však získal u mistra Františka Oslzly ve Zlechově. Ihned po vyučení nastoupil do Vzorkových dílen ÚLUV v Uherském Hradišti – Rybárnách, kde byl od 16. 11. 1948 prvním a v začátcích také jediným stolařem. Zde spolupracoval s Ing. Vladimírem Boučkem, který se výrazně podílel na založení a vedení dílen Ústředí lidové umělecké výroby (dále jen ÚLUV) v Uherském Hradišti. Ve vzorkových dílnách zpracovával Václav Foltýn návrhy výtvarníků na jednotlivé kusy nábytku i drobné dekorativní předměty, které sloužily jako prototypy pro další výrobu.

V letech 1951–1953 přerušil svoji práci v ÚLUV z důvodu nástupu k základní vojenské službě. Po skončení vojny bylo jeho původní místo obsazeno, a tak další tři roky pracoval jako řidič u Pozemních staveb Gottwaldov. Do ÚLUV se znovu vrátil v únoru 1956 a záhy poté se stal vedoucím dřevodílny. To už se výroba v uherskohradišťských dílnách rozbíhala naplno. Rozšířený kolektiv oblastního závodu sídlící v té době v bývalé Ulmanově stolařské dílně ve Starém Městě se následně stěhoval do nově postavené budovy vedle dnešního gymnázia na Velehradské třídě (rok 1959). Václav Foltýn jako vedoucí svou osobní angažovaností, snahou po precizní a poctivé práci nesl velký podíl na úspěšné produkci nadčasového nábytku a bytových doplňků ze dřeva či svítidel. Spolupracoval s předními návrháři a výtvarníky, především s Jaroslavem Procházkou, jehož nábytkové sestavy, křesla, stínidla i stolky nesou dodnes značku prvotřídní kvality. Esteticky dokonalé a přitom funkční předměty byly vyrobeny pod vedením Václava Foltýna s příslovečnou přesností a fortelem, takže dodnes bez větších nedostatků či opotřebení doslova zdobí některé domácnosti.

Součástí jeho práce byla v době jeho nástupu do ÚLUV také účast na terénních výzkumech realizovaných Ing. arch. Vladimírem Boučkem, se kterým si velmi rozuměl po lidské stránce i na poli pracovním. Jeho hlavní snahou byla kvalita produkovaných výrobků, se kterou šlo ruku v ruce zajištění potřebného materiálu. Proto velmi často vyrážel do obcí Uherskohradišťska, Uherskobrodska, ale také dále na Hodonínsko za výkupem dřeva. Především dřevo ovocných stromů pak dovážel se spolupracovníky až ze 70 různých obcí celého Slovácka na pilu do Bystřice pod Hostýnem, odkud putoval materiál do Uherského Hradiště, kde na dvoře dřevodílny vysychal 2–3 roky na požadovanou kvalitu. Pokud neměl dřevo potřebné kvality pro určité výrobky, nedovolil i přes požadavky nadřízených spustit výrobu konkrétního typu nábytku. Nekvalitní nebo nevhodné dřevo by mohlo zapříčinit budoucí vadu výrobku, a to Václav Foltýn zásadně odmítal.

V letech 1972–1974 krátce pracoval se Slováckém divadle, kde jeho práci taktéž vysoce hodnotili a jen neradi se s ním loučili, když po dvou letech odešel zpět do ÚLUV, kterému jako vedoucí dřevodílny OZUH zůstal věrný až do svého odchodu do důchodu 5. 9. 1990. Za svou odbornost a tvůrčí přístup k práci získal v roce 1969 titul Mistr lidové umělecké výroby, v roce 1977 pak ocenění „Zasloužilý pracovník ÚLUV“. V září 1982 pak z rukou tehdejšího ministra kultury Milana Klusáka obdržel vyznamenání Zasloužilý pracovník kultury.

Mgr. Marta Kondrová a Mgr. Gabriela Směřičková, Slovácké muzeum
PhDr. Romana Habartová

Kontakty na odpovědnou osobu