2022 - Adéla Volná

Práce s hlínou - kamenina, hrnčina.

Narodila se v Uherském Hradišti. Pochází, žije a pracuje v Bánově, kde má svou keramickou dílnu. Po základní škole, kde ji nejvíce bavila výtvarná výchova, maturovala na Vyšší odborné škole v Kunovicích s ekonomickým zaměřením. Navštěvovala výtvarný obor na uherskobrodské Základní umělecké škole pod pedagogickým vedením Barbory Friedrichové, kde se poprvé setkala s prací s hlínou. Teprve v roce 1999 se začala keramice věnovat hlouběji, kdy nastoupila studium tohoto oboru na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti pod vedením Vladimíra Groše a Jiřího Vlacha. Po střední škole pracovala rok v Praze v soukromé dílně (2003-2004), kde po ní chtěli pouze práci točíře na kruhu, což ji však nebavilo a odešla zpět na Moravu. V roce 2004 si s rodinnou pomocí zařídila v rodinném domě v Bánově čp. 67 svou keramickou dílnu. V začátcích jí byl velkým rádce a učitelem keramik Antonín Moštěk z Vlčnova, který jí radil hlavně s technickými záležitostmi. První keramickou pec měla právě od něj a pomohl jí s kontakty na různé trhy, kde prodává své výrobky. V letech 2011-2015 vedla kroužek keramiky při Základní škole Bánov, kde se zřídila výtvarná dílna i s pecí na výpaly. Měla každý týden dva kurzy pro starší a mladší zájemce. V každé skupině bylo deset žáků.

Adéla Volná se zaměřuje na práci s kameninou a hrnčinou. Kamenina je ideální materiál pro výrobu užitkové keramiky i pro venkovní použití, díky svým unikátním vlastnostem (trvanlivosti, pevnosti a malé nasákavosti). Je vhodný i pro keramické plastiky. Kameninové výrobky se vypalují na teplotu dostatečně vysokou na to, aby došlo k tzv. slinování (tj. vzniku skelné nebo sklu podobné látky). Se zvyšováním teploty dochází k rozkladu hydrátů a k dalším chemickým změnám vedoucím k slinování a zhutňování (slepení ostatních částic taveninou) a tvorbě koherentního (souvislého) produktu. Protože vypálením jílu by bylo potřeba teploty vyšší než 1600 °C. Hrnčina byla charakteristická svou režnou barvou, drsným povrchem, jednoduchostí. K malování se používala kukačka (hliněná nádobka naplněná barvou). Kromě různých geometrických ornamentů se objevují i přírodní motivy. Funkce hrnčiny byla převážně užitková. Byly to ploché talíře, mísy, formy na pečivo, džbány, hrnce. Práce keramika vyžaduje samostatnost, začíná přípravou vhodné keramické hmoty, následuje vytáčení střepu, jeho sušení, první vypálení – přežah, glazování bílou polevou, na kterou se nanáší vlastní dekor. Teprve poté se předmět vypálí podruhé a získá tak svou finální podobu.

V produkci Adély Volné můžeme nalézt především novodobou autorskou tvorbu inspirovanou lidovými vzory, kterou uplatňuje v nových souvislostech s vnímáním vkusu a potřeb současných uživatelů. Náměty pro tvorbu nalézá v bezprostředním okolí. Do sortimentu jejich výrobků patří užitková a dekorativní keramika: dózy, hrnky, džbány, cukřenky, medovníky, pohárky, jídelní a čajové soupravy, vázy, svícny, nádoby na tekutiny, obaly na květiny, zvonky, aromalampy, andělé, fontánky a další předměty dekorativní a užitkové povahy. Všechny její výrobky jsou vyráběny ručně na hrnčířském kruhu. K práci používá českou a německou hlínu v čisté barvě, ke zdobení transparentní glazuru nebo základní engoby (barevné hlinky používané k dekoraci nebo zakrytí základního střepu). Výrobky pak zdobí vlastními nástroji (nožíky, děrovače, modelářské háčky). Adéla Volná realizuje každoročně od roku 2005 vlastní výstavu svých výrobků v přízemí obecního úřadu v rámci svatomartinských hodů v Bánově. V roce 2012 uspořádala společně s Milanem boudou (obrazy a grafika) autorskou výstavu v Luhačovicích. Její práci můžeme obdivovat každoročně na nejrůznějších jarmarcích především v České republice: Řemeslný jarmark v Nivnici, Otevírání pramenů v Luhačovicích, Remeslný jarmek v Piešťanech, Keramický den v Kostelci nad Černými lesy, Jarmark při Jízdě králů ve Vlčnově, Selské slavnosti v Holašovicích, Řemeslný jarmark při Horňáckých slavnostech ve Velké nad Veličkou, Hrnčířský jarmark ve Slavkově, Hrnčířské trhy v Berouně, Keramický trh v Kunštátě, Bílokarpatské slavnosti v Uherském Brodě, Jarmark v Domažlicích, Jarmark v Nelahozevsi, Mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách, Vánoční jarmark v Uherském Hradišti. Její výrobky jsou také k dostání na jejím e-shopu. Během pandemie Covid-19 se v letech 2020 a 2021 zaměřila na prezentaci a prodej zboží pomocí e-shopu, který jí alespoň částečně vykrýval životní náklady.

Text i fotografie poskytla příspěvková organizace Slováckém muzeum v Uherském Hradišti.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení kultury a cestovního ruchu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Renata Prokešová, DiS.

T: 572 525 624
E: Renata.Prokesova@mesto-uh_cz