21. zasedání ZM - 06.09.2021

Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 06.09.2021 od 15.00 hodin ve velkém sále Klubu kultury v Uh. Hradišti. Jednání zastupitelstva bude možné sledovat on-line na youtubovém kanálu města.

Online přenos na YouTube kanále města.

1.

Zahájení a složení slibu

2.

Schválení programu 21. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

3.

Složení návrhové komise

4.

Zpráva o plnění rozpočtu města za první pololetí 2021

5.

Rozpočtová opatření města č. 07/2021 a 08/2021

6.

Rozhodnutí o žádostech v úvěrovém programu Podpora rozvoje bydlení města ve 2. pololetí 2021

7.

Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště ve 2. pololetí roku 2021

8.
Dotační program "Podpora rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání ve 2. pololetí 2021"
9.

Dotační program "Podpora rozvoje sportu ve 2. pololetí roku 2021"

10.

Dotační programy města Uherské Hradiště pro 1. pololetí 2022

11.

Dodatečná volba přísedících Okresního soudu v Uherském Hradišti

12.

Smlouva o společném zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

13.

Regulační plán RP1 - Nemocnice, Uherské Hradiště

14.

Poskytnutí podpory na zmírnění následků COVID-19 v oblasti podnikání

15.

Poskytnutí podpory na zmírnění následků COVID-19 pro venkovní posezení na pozemcích města

16.

Záměry města

17.

Založení Společenství vlastníků jednotek J. E. Purkyně 1257, 1258, 1259, 1260 Uherské Hradiště

18.

Návrh na udělení Ceny města za rok 2020

19.

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy obce

20.

Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva města

21.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

22.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

23. Dotazy, připomínky a podněty
24.

Závěr 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz