21. zasedání - 4.12.2017

Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 4.12.2017 od 15:00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti

Program:

1.

Zahájení a schválení programu 21. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Zpráva o plnění rozpočtu města za leden až září 2017

4.

Rozpočtové opatření města č. 09/2017 a 10/2017

5.

Návrh Rozpočtu města na rok 2018 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2023

6. 

Obecně závazná vyhláška č. 9/2017

7. 

Záměry města

8. 

Program rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030

9. 

Koncepce veřejné dopravy

10. 

Plán práce Zastupitelstva města Uherské Hradiště na rok 2018

11.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města a nečlenů
zastupitelstva města a příspěvcích pro členy zastupitelstva města

12.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při financování, tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy obce

13.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

14. Dotazy, připomínky a podněty
15. Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jana Kozelková

T: 572 525 118
M: 720 402 032
E: Jana.Kozelkova@mesto-uh_cz