22. zasedání ZM - 11.10.2021

Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 11.10.2021 od 15.00 hodin ve velkém sále Klubu kultury v Uh. Hradišti. Jednání zastupitelstva bude možné sledovat on-line na youtubovém kanálu města.

Online přenos na YouTube kanále města.

1.

Zahájení a schválení programu 22. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Rozpočtová opatření města č. 09/2021 a 10/2021

4.

Dodatečná volba přísedícího Okresního soudu v Uherském Hradišti

5.

 Dohoda o spolupráci partnerů na projektu v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

6.

Záměry města

7.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

8. Dotazy, připomínky a podněty
9.

Závěr 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz