22. zasedání - 26.2.2018

Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 26.2.2018 od 15:00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti

Program:

1.

Zahájení a schválení programu 22. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Rozpočtové opatření města č. 11/2017 

4.

Rozpočtové opatření města č. 01/2018 a 02/2018

5.

Úvěry z Fondu rozvoje bydlení 

6. 

Dotační program "Podpora činnosti spolků z rozpočtu města Uherské Hradiště v roce 2018 užívajících prostor ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště"

7. 

Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v 1. pololetí roku 2018

8. 

Dotační program "Podpora činností v oblasti životního prostředí v I. pololetí roku 2018"

9. 

Dotační program "Podpora rozvoje sportu v I. pololetí roku 2018"

10. 

Dotační program "Program rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v I. pololetí 2018"

11.

Dotační program "Podpora rozvoje kultury v I. pololetí 2018"

12.

Dotační program "Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí roku 2018"

13.

Dotační programy města Uherské Hradiště na II. pololetí roku 2018

14.

Záměry města

15.

Smlouva o zajištění městské hromadné dopravy - dodatek č. 48

16.

Nepeněžitý vklad vodohospodářské infrastruktury města do společnosti SVK, a.s.

17.

Návrhy na změnu územního plánu

18.

Dotace na informační a navigační systém města

19.

Změna obecně závazných vyhlášek o školských obvodech

20.

Připojení se ke kampani "Vlajka pro Tibet"

21.

Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva města

22.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

23.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

24. Dotazy, připomínky a podněty
25. Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jana Kozelková

T: 572 525 118
M: 720 402 032
E: Jana.Kozelkova@mesto-uh_cz