23. zasedání ZM - 29.11.2021

Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 29.11.2021 od 15.00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti. Jednání zastupitelstva bude možné sledovat on-line na youtubovém kanálu města.

Online přenos na YouTube kanále města.

1.

Zahájení a schválení programu 23. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Zpráva o plnění rozpočtu města za leden až září 2021

4.

Rozpočtová opatření města č. 11/2021 a 12/2021

5.

Návrh Rozpočtu města na rok 2022 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2027

6.

Stanovisko města k nejvhodnější variantě způsobu výroby tepelné a elektrické energie společností CTZ s.r.o. po roce 2024

7.

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Aquapark Uherské Hradiště

8.

Rozhodnutí o žádostech v úvěrovém programu Podpora rozvoje bydlení města v 2. pololetí 2021

9.

Dotační program FSPP pro rok 2022

10.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

11.

Návrh zástupců města v dozorčí radě společnosti CTZ s.r.o.

12.

Změna zakládací listiny společnosti Park Rochus, o.p.s.

13.

Memorandum o spolupráci na koncepci dokončení protipovodňové ochrany

14.

Informace o realizaci Akčního plánu implementace Koncepce veřejné dopravy v Uherském Hradišti a stanovení dalšího postupu

15.

Dodatek č. 55, kterým se mění a doplňuje Smlouva o zajištění městské hromadné dopravy jako veřejné služby na území města Uherského Hradiště a obcí Kunovice a Staré Město

16.

Neposkytnutí dotace z Programu Podpora obnovy historické architektury

17.

Program regenerace městské památkové zóny Uherské Hradiště

18.

Vyhodnocení záměru města na převod bytových a nebytových jednotek v objektu č.p. 1257-1260

19.

Záměry města

20.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2022-2024

21.

Plán práce zastupitelstva města na rok 2022

22.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

23. Dotazy, připomínky a podněty
24.

Závěr 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz