24. zasedání ZM - 14.02.2022

Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 14.02.2022 od 15.00 hodin ve velkém sále Klubu kultury v Uh. Hradišti. Jednání zastupitelstva bude možné sledovat on-line na youtubovém kanálu města.

Online přenos na YouTube kanále města.

1.

Zahájení a schválení programu 24. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Rozpočtová opatření města č. 13/2021 a 14/2021

4.

Rozpočtová opatření města č. 01/2022 a 02/2022

5.

Rozhodnutí o žádostech v úvěrovém programu Podpora rozvoje bydlení města

6.

Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v 1. pololetí roku 2022

7.

Dotační program "Podpora rozvoje sportu v 1. pololetí roku 2022"

8.

Dotační programy města Uherské Hradiště na 2. pololetí 2022

9.

Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

10.

Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

11.

Memorandum o spolupráci na koncepci dokončení protipovodňové ochrany

12.

Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku k pokrytí protarifovací ztráty z uznávání vybraných jízdních dokladů tarifu městské hromadné dopravy v příměstské dopravě v roce 2022

13.

Vyhodnocení převodu jednotek v BD č.p. 1257-1260, e-aukce

14.

Záměry města

15.

Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva města

16.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

17.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

18. Dotazy, připomínky a podněty
19.

Závěr 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz