24. zasedání - 18.6.2018

Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 18.6.2018 od 15:00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh.Hradišti

1.

Zahájení a schválení programu 24. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Závěrečný účet města za rok 2017

4.

Zpráva o plnění rozpočtu za první čtvrtletí 2018

5.

Rozpočtové opatření města č. 06/2018 a 07/2018

6. 

Návrh řešení smluv o spolupráci od roku 2019

7. 

Záměry města

8. 

Akční plán Programu rozvoje města Uherské Hradiště 2019-2024

9. 

Koncepce rozvoje bydlení ve městě Uherské Hradiště

10. 

Akční plán implementace Koncepce veřejné dopravy v Uherském Hradišti

11.

Projekt Regenerace sídliště 28. října – II. etapa pro rok 2019

12.

Pojmenování atletického stadionu

13.

Smlouva o spolupráci při pořádání Letní filmové školy v letech 2018-2028

14.

Počet členů Zastupitelstva města Uherské Hradiště pro volební období 2018-2022

15.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

16. Dotazy, připomínky a podněty
17. Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz