25. zasedání - 2. 8. 2018

Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 2. 8. 2018 od 17.00 hodin v Obřadní síni Městského úřadu Uherské Hradiště.

1.

Zahájení a schválení programu 25. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Závěrečný účet města za rok 2017

4. Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz