25. zasedání ZM - 25.04.2022

Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 25.04.2022 od 15.00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti. Jednání zastupitelstva bude možné sledovat on-line na youtubovém kanálu města.

Online přenos na YouTube kanále města.

1.

Zahájení a schválení programu 25. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Rozpočtová opatření města č. 3/2022 a 4/2022

4.
Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích
5.
Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
6.

Počet členů Zastupitelstva města Uherské Hradiště pro volební období 2022-2026

7.
Návrh člena do dozorčí rady společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
8.
Aktualizace Dlouhodobého výhledu Akčního plánu Programu rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030
9.

Návrh na pořízení změny územního plánu

10.

Podpora podnikatelům v oblasti "hudebních klubů" - COVID, sleva na nájemném za 2. pololetí 2021

11.

Záměry města

12.

Vyhodnocení převodu jednotek v BD č.p. 1257-1260, e-aukce

13.
Dotační program "Podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb v roce 2022"
14.

Návrh na udělení Ceny Vladimíra Boučka

15.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

16. Dotazy, připomínky a podněty
17.

Závěr 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz