26. zasedání ZM - 20.06.2022

Pozvánka na 26. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 20.06.2022 od 15.00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti, ul. U Reduty 256. Jednání zastupitelstva bude možné sledovat on-line na youtubovém kanálu města.

Online přenos na YouTube kanále města.

1.

Zahájení a schválení programu 26. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2021

4.
Zpráva o plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2022
5.
Rozpočtová opatření města č. 5/2022 a 6/2022
6.

Změna společenské smlouvy CTZ s.r.o.

7.
Změna obecně závazné vyhlášky o městské policii
8.
Změna obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
9.

Zrušení obecně závazné vyhlášky o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích

10.
Dotace na Informační a navigační systém města - Etapa 2
11.

Záměry města

12.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

13.
Dotazy, připomínky a podněty
14.

Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz