26. zasedání - 3. 9. 2018

Pozvánka na 26. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 3. 9. 2018 od 15.00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti.

1.

Zahájení a schválení programu 26. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Zpráva o plnění rozpočtu města za první pololetí 2018

4.

Rozpočtové opatření města č. 08/2018 a 09/2018

5.

Rozhodnutí o žádostech v úvěrovém programu Podpora rozvoje bydlení města ve II. pololetí 2018

6.

Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště ve 2. pololetí roku 2018

7.

Dotační program "Podpora rozvoje cestovního ruchu v II. pololetí roku 2018"

8.

Dotační program "Podpora rozvoje kultury v II. pololetí 2018"

9.

Dotační program "Podpora rozvoje sportu v II. pololetí roku 2018"

10.

Dotační program "Podpora sociálních a navazujících služeb v II. pololetí 2018"

11.

Dotační programy a Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí pro rok 2019

12.

Záměry města I.

13.

Záměry města II.

14.

Převod bytů v bytovém domě č.p. 911, č.p. 912 a č.p. 913 ul. Průmyslová, Uherské Hradiště

15.

Smlouva o zajištění městské hromadné dopravy - dodatek č. 49

16.

Návrh na udělení Ceny města za rok 2017

17.

Schválení nominace "Tradiční hody s právem na Uherskohradišťsku" k zápisu na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové   kultury České republiky

18.

Názvy veřejných prostranství 

19.

Vzdání se funkce přísedícího soudce 

20.

Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva města 

21.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města 

22.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště 

23. Dotazy, připomínky a podněty 
24. Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz