27. zasedání ZM - 05.09.2022

Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 05.09.2022 od 15.00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti, ul. U Reduty 256. Jednání zastupitelstva bude možné sledovat on-line na youtubovém kanálu města.

Online přenos na YouTube kanále města.

1.

Zahájení a schválení programu 27. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Zpráva o plnění rozpočtu města za první pololetí 2022

4.

Rozpočtová opatření města č. 07/2022 a 08/2022

5.
Rozhodnutí o žádostech v úvěrovém programu Podpora rozvoje bydlení města
6.

Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v 2. pololetí roku 2022

7.

Dotační program "Podpora rozvoje sportu ve 2. pololetí roku 2022"

8.

Dotační programy města Uherské Hradiště pro 1. pololetí 2023

9.

Změna obecně závazné vyhlášky č. 9/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

10.

Deklarace na realizaci přeložky silnice II/497 Uherské Hradiště, Staré Město

11.

Projekt Regenerace veřejných prostranství sídliště Štěpnice

12.

Příspěvek za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

13.

Vyhodnocení záměru města na převod ve prospěch SBD DUHA, bytové družstvo

14.

Odstoupení města z funkce člena výboru Společenství vlastníků jednotek J. E. Purkyně 1257, 1258, 1259, 1260 Uherské Hradiště

15.

Záměry města

16.

Návrh na udělení Ceny města za rok 2021

17.

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ UNESCO, Uherské Hradiště

18.

Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva města

19.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

20.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

21.
Dotazy, připomínky a podněty
22.

Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz