3. zasedání - 18. 2. 2019

Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 18. 2. 2019 od 15.00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti.

1.

Zahájení a schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové a volební komise

3.

Rozpočtové opatření města č. 01/2019 a 02/2019 a opatření v závěru minulého roku

4.

Park Rochus, o.p.s. - plán financování

5.

Rozhodnutí o žádostech v úvěrovém programu Podpora rozvoje bydlení města v I. pololetí 2019

6.

Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v 1. pololetí roku 2019

7.

Dotační program "Podpora rozvoje kultury v I. pololetí 2019"

8.

Dotační program "Podpora rozvoje cestovního ruchu v I. pololetí 2019"

9.

Dotační program "Podpora rozvoje sportu v I. pololetí roku 2019"

10.
Dotační program "Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí 2019"
11.
Dotační programy města Uherské Hradiště pro II. pololetí 2019
12.

Obchodní společnosti

13.

Záměry města

14.

Převod bytů v bytovém domě č. p. 911, č. p. 912 a č. p. 913, ul. Průmyslová, Uherské Hradiště

15.

Rekonstrukce ulic Radovy a Příkrá, Míkovice - žádost o dotaci

16.
Stanovy a organizační řád Partnerství pro městskou mobilitu
17.
Návrh na udělení čestného občanství
18.
Pravidla pro udělování čestného občanství města Uherské Hradiště
19.

Statut Ceny města

20.
Podpora ústavní stížnosti proti systému úhrad ve zdravotnictví
21.
Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva města
22.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

23.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

24.

Změna ve výborech zastupitelstva města

25.

Dotazy, připomínky a podněty 

26.

Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz