4. zasedání - 15. 4. 2019

Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 15. 4. 2019 od 15.00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti.

1.

Zahájení a schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Rozpočtová opatření města č. 03/2019 a 04/2019

4.

Změna obecně závazných vyhlášek

5.

Návrh zástupce do správní rady Regionu Slovácko

6.

Vystoupení ze Svazu měst a obcí

7.

Záměry města

8.

Smlouva o zajištění městské hromadné dopravy - dodatek č. 50 a 51

9.
Příspěvek města na financování MHD
10.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2019-2021
11.

Návrh na udělení Ceny Vladimíra Boučka

12.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

13.

Dotazy, připomínky a podněty 

14.

Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz