4. zasedání - 17. 4. 2023

Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 17. 4. 2023 od 15.00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti, ul. U Reduty 256. Jednání zastupitelstva bude možné sledovat on-line na youtubovém kanálu města.

Odkaz na Youtube

1.

Zahájení a schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Rozpočtová opatření č. 03/2023 a 04/2023

4.

Vznik pracovněprávního vztahu

5.

Ukončení spolupráce se Zlínským kreativním klastrem z.s. a dohoda o spolupráci s Regionem Slovácko – sdružením pro rozvoj cestovního ruchu, zájmové sdružení právnických osob

6.

Informace o Plánu společných zařízení Jednoduchých pozemkových úprav Rochus v katastrálních územích Mařatice a Jarošov

7.

Záměry města

8.

Podání nabídky do výběrového řízení na prodej pozemku v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště vyhlášeného Lesy České republiky, s.p. (dodatečně)

9.

Dotační program "Podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb v roce 2023" 

10.

Návrh na udělení Ceny Vladimíra Boučka

11.
Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště
12.

Dotazy, připomínky a podněty 

13.

Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz