5. zasedání - 17. 6. 2019

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 17. 6. 2019 od 15.00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti.

1.

Zahájení a schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2018

4.

Zpráva o plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2019

5.

Rozpočtové opatření města č. 05/2019 a 06/2019

6.

Rozpočtové opatření města č. 07/2019

7.

Záměry města

8.

Akční plán Programu rozvoje města Uherské Hradiště 2020 - 2025

9.

Členství ve spolku Bratrství Čechů a Slováků Javořina, z. s.

10.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

11.

Dotazy, připomínky a podněty 

12.

Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz