5. zasedání - 5.5.2015

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 5.5.2015 od 17:00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti

Program:

1. Zahájení a schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
2.

Rozpočtové opatření města č. 05/2015

3.

Nabývání vlastnického práva k nemovitým věcem ze staveb vybudovaných městem Uherské Hradiště - návrh postupu

4. Diskuse
5. Závěr