6. zasedání - 2. 9. 2019

Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 2. 9. 2019 od 15.00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti.

1.

Zahájení a schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Zpráva o plnění rozpočtu města za první pololetí 2019

4.

Rozpočtové opatření města č. 08/2019 a 09/2019

5.

Rozhodnutí o žádostech v úvěrovém programu Podpora rozvoje bydlení města v II. pololetí 2019

6.

Dotační program "Podpora rozvoje cestovního ruchu v II. pololetí roku 2019"

7.

Dotační program "Podpora rozvoje kultury v II. pololetí roku 2019"

8.

Dotační program "Podpora rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v II. pololetí roku 2019"

9.

Dotační program "Podpora rozvoje sportu v II. pololetí roku 2019"

10.

Dotační program "Podpora sociálních a navazujících služeb v II. pololetí roku 2019"

11.

Dotační programy a Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí pro rok 2020

12.

Pravidla "Systém zpracování a ochrany osobních údajů"

13.

Záměry města

14.

Aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací

15.

Návrh na udělení Ceny města za rok 2018

16.

Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva města

17.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

18.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

19. Projekt Academic school - prezentace
20.

Dotazy, připomínky a podněty 

21.

Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz