7. zasedání - 21. 10. 2019

Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 21. 10. 2019 od 15.00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti.

1.

Zahájení a schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Rozpočtové opatření města č. 10/2019 a 11/2019

4.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

5.

 Převod bytů v bytovém domě č.p. 911, 912, 913 ul. Průmyslová, Uherské Hradiště, e-aukce

6.

Záměry města

7.

Čestné ocenění města Dům roku a Stavba roku 2018

8.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

9.

Dotazy, připomínky a podněty 

10.

Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz