8. zasedání - 16. 12. 2019

Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 16. 12. 2019 od 15.00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti.

1.

Zahájení a schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové a volební komise

3.

Zpráva o plnění rozpočtu města za třetí čtvrtletí 2019

4.

Rozpočtové opatření města č. 12/2019 a 13/2019

5.

Návrh Rozpočtu města na rok 2020 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025

6.

Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu

7.

Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem

8.

Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o místním poplatku ze psů

9.

Obecně závazná vyhláška č. 9/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

10.

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech MŠ

11.

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech ZŠ

12.

Aktualizace stanov Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě

13.

Memorandum o porozumění při výběru budoucích palivových zdrojů CTZ s.r.o.

14.

Záměry města

15.

Dodatek č. 52, kterým se mění a doplňuje smlouva o zajištění městské hromadné dopravy jako veřejné služby na území města Uherského Hradiště a obcí Kunovice a Staré Město

16.

Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zák.č.194/2010 Sb.,ve znění pozd.předpisů,veřej.autobus.linkovou dopravou

17.

Projekt Regenerace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku v Uherském Hradišti - II. etapa pro rok 2020

18.

Dotace na válečné hroby na rok 2021

19.

Volba člena finančního výboru

20.

Plán práce Zastupitelstva města Uherské Hradiště na rok 2020

21.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

22.

Dotazy, připomínky a podněty 

23.

Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224
E: Leona.Krizkova@mesto-uh_cz