9. zasedání - 3. 1. 2020

Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 03.01.2020 od 15.00 hodin v malém sále Klubu kultury v Uh. Hradišti.

1.

Zahájení a schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové a volební komise

3.

Záměry města

4.

Dotazy, připomínky a podněty 

5.  Závěr

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jana Kozelková

T: 572 525 118
M: 720 402 032
E: Jana.Kozelkova@mesto-uh_cz