9. zasedání - 4.1.2016

Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 4.1.2016 od 15:00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti

Program:

1.

Zahájení a schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Podání odvolání proti rozsudku okresního soudu

3. Závěr