18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 8/2016

Jednací číslo: 228/15/ZM/2016  
Datum schválení: 05.12.2016 
Účinnost od-do: 01.01.2017 - Neomezená 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel: PO 
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Uherské Hradiště

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 8/2016,


kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Uherské Hradiště


Zastupitelstvo města Uherské Hradiště se na svém zasedání dne 5. prosince 2016 usnesením č. 228/15/ZM/2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Článek 1
Stanovení školských obvodů


Školské obvody základních škol zřízených městem Uherské Hradiště se stanovují takto:

 

  1. Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, p.o.

 

 

Ulice:
Boženy Němcové
Dlouhá
Dvořákova
Františkánská
Havlíčkova
Hradební
Jana Blahoslava
Jana Lucemburského
Jindřicha Pruchy
Jiráskova
Jiřího z Poděbrad
Josefa Stancla
Kollárova
Komenského nám.
Krátká
Leoše Janáčka
Mánesova
 
Mariánské nám.
Masarykovo nám.
Milíčova
Mlýnská
Na Baště
Na Morávce
Na Splávku
Na Stavidle
Nádražní
Nám. Republiky
Obchodní
Otakarova
Palackého nám.
Poštovní
Prostřední
Protzkarova
Průmyslová
Růžová
 

Sloupského
Sojákova
Stojanova
Svatoplukova
Svatováclavská
Šafaříkova
Šromova
Tyršovo nám.
Velehradská tř.
Vodní
Všehrdova
Výpadová
V Teničkách
Zelný Trh
Žerotínova
 

 

 

 

a Tř. Maršála Malinovského (pravá strana směrem do Kunovic).

 

 

 

  1. Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, p.o.

 

Ulice:
Husova
Chelčického
J. E. Purkyně
Jana Žižky
Lipová
Menclovice
Moravní nábřeží
Moravní náměstí
Prokopa Holého
Revoluční
Stará Tenice
Svatojiřské nábřeží
 
Štěpnická
Za Alejí
Zahradní
Zahrádky

 

 

a část města Rybárny

  

 

  1. Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, p.o.
Ulice:
28. října
Dukelských hrdinů
Hudecká
K Cihelně
Lechova
Mojmírova
Nad Rybníkem
Na Rybníku
Nám. Míru
Na Zápovědi
 Pastýrna
Pod Svahy
Pod Rochusem
Příčná I. - III.
Rostislavova
Slovácká
Sokolovská
Sportovní
Stonky
Štefánikova

 Tůně
U Moravy
U Stadionu
Verbířská
Vinohradská
Tř. Maršála Malinovského (levá strana směrem do Kunovic)
 

 

a části města Vésky a Míkovice

 

  1.  Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, p.o.

 

 

Ulice:
Bedřicha Buchlovana
Derflanská
Jaroslava Staňka
Konečná
Lomená
Na Hraničkách
 
Na Vyhlídce
Nad Špitálkami
Obrátilova
Pod Kostelem
Rudy Kubíčka
Sadová
Slunečná
Stavařská
Větrná
Vladislava Vaculky

 

a část města Sady
  

 

  1. Základní škola T.G. Masaryka, Uherské Hradiště - Mařatice, 1. máje 55, p.o.

 

Ulice:
1. máje
Družstevní
Františka Kretze
Jižní
Jordán
Kopánky
Kordon
Na Bahně
Na Nivách
Na Stráni
Okružní
Pod Šibenicí
Pod Zahrady
Polní
Pplk. Vladimíra Štěrby
Praporce
Stará Cihelna
Strmá
Školní
U Dvora
Václava Kulíška
Ve Skale
Vladislava Perutky

 

 

 

Žáci této školy přecházejí do 6. ročníku na Základní školu a Mateřskou školu, Uherské Hradiště, Větrná 1063, p.o.

  1. Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště - Jarošov, Pivovarská 200, p.o.
Část města Jarošov


 

Žáci této školy přecházejí do 6. ročníku na Základní školu, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, p.o.

 


Článek 2
Zrušovací ustanovení


Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 8/2011 ze dne 5.12.2011, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Uherské Hradiště.
 

 

Článek 3
Účinnost

 


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

 

 

 

Ing. Stanislav Blaha, v. r.

starosta

 

 

Ing. Zdeněk Procházka, v.r.
místostarosta

 

 


Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.12.2016

 

 

Náhled na obecně závaznou vyhlášku ve verzi PDF
 

Zveřejněno dne: 07.12.2016   Datum poslední aktualizace: 08.12.2016
Zodpovědná osoba: Tichá Magda