Akce v Uherském Hradišti k 100. výročí vzniku republiky

Vážení spoluobčané, takzvaný osmičkový rok, který letos prožíváme, znamená pro Českou republiku množství oslavných a vzpomínkových akcí. Dnes bych vám chtěl přiblížit akce, které se v Uherském Hradišti váží k nejvýznamnějšímu z letošních výročí – 100 let od vzniku republiky v roce 1918.

Už 20. května můžete zažít velmi nevšední kulturní zážitek - velkolepý Koncert k 100. výročí vzniku Československa na Masarykově náměstí, při kterém zazní veledílo Carla Orffa - Carmina Burana. Začátek je naplánován na 20.45 hodin. Světoznámou, strhující kantátu na motivy středověkých písní a básní si vyslechnete v provedení více než sto zpěváků a padesáti hudebníků na místě, kde před 760 lety založil Přemysl Otakar II. město Uherské Hradiště. Atmosféru středověkého večera umocní i ohňové efekty skupiny historického šermu Memento Mori.

V červnu (7. - 10. 6. 2018) se bude konat už 40. ročník fotografické soutěže Týká se to také Tebe. I tento fotografický festival bude věnován 100. výročí od vzniku republiky.

Městská kina Uherské Hradiště budou průběžně uvádět vybrané tematické hrané i dokumentární filmy k dějinám 20. století a ČSR z nabídky projektu Filmové osmičky NFA či v dramaturgické spolupráce s Petrem Slintákem a Petrem Michálkem, např. Jen o rodiných záležitostech, Ucho, legie, Masaryk, 1. SV, Signum Laudis Člověk proti skáze, Žert apod.

Rovněž proslulá Letní filmová škola, která se koná na přelomu července a srpna, bude reflektovat vznik Československé republiky představením české a československé kinematografie, což bude jedním z hlavních pilířů programu. Letos festival uvede 12 filmů z počátků české kinematografie (např. Vzpoura hraček Hermíny Týrlové, Práče Karla Kachyni nebo Možnosti dialogu Jana Švankmajera). V sekci „Češi – hrdinové, nebo padouši“ festival představí filmy jako Past Martina Friče, Noc nevěsty Karla Kachyni či Tichou bolest Martina Hollého.

Také Slovácké divadlo připomíná výročí republiky, a to po celou letošní sezónu. Předplatné, které odstartovalo hned po novém roce, je nazvané „Kde domov tvůj? Slovácké divadlo!“ a divadlo v něm nabídne šest nových titulů.

Ani Slovácké muzeum nebude ve vztahu k 100. výročí republiky zahálet. Nejprve ve spolupráci s městem uspořádá výstavu „Uherské Hradiště v době první republiky“, která bude instalována v jezuitské koleji a k vidění bude od června do září. Po té se plánuje pokračování výstavy pod názvem „Proměny Slovácka 1918-2018“, instalované v kavárně Café21. Galerie Slováckého muzea potom v době od 25. října do 6. ledna 2019 pozve návštěvníky na výstavu O čem si rozpráva Česko, Slovensko, Morava. Jedná se o kolektivní představení českých a slovenských výtvarníků, kteří se ve svých dílech zabývají minulými i současnými vztahy mezi našimi dvěma národy.

V říjnu se k výročí republiky připojí také Knihovna B. B. Buchlovana akcí Zasazení stromu republiky. Akce se uskuteční 5. října v rámci Týdne knihoven, který je pravidelně zakončen lampiónovým průvodem broučků. Po skončení akce na náměstí se lampionový průvod s dechovou hudbou vydá k travnaté ploše u knihovny, kde bude strom republiky, kterým se samozřejmě stane „národní strom“ lípa, zasazen.  

Akcí je v kalendáři ještě více a čas jejich konání se včas dozvíte, každopádně jsem přesvědčen, že všechny připravované akce si v Uherském Hradišti najdou své diváky či návštěvníky a že budou důstojnou připomínkou významu 100. výročí vzniku republiky.

Stanislav Blaha,

starosta města Uherské Hradiště

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz